دستگیری و ضرب و شتم وحشیانه یک دانشجو در تجمع خانواده های زندانیان سیاسی -دوشنبه ۱۸ آبان

دستگیری و ضرب و شتم وحشیانه یک دانشجو در تجمع خانواده های زندانیان سیاسی -دوشنبه ۱۸ آبان

به گزارش« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» مامورین وزارت اطلاعات به یکی از جوانان که در اعتراضات خانواده های زندانیان سیاسی شرکت کرده بود یورش برده و با ضرب و شتم وحشیانه او را دستگیر و به نقطه ای نامعلوم منتقل کردند.
روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه در حالی که خانواده های زندانیان سیاسی و طرفداران آقای طاهری و تعدادی از شخصیتهای سیاسی و مدافع حقوق بشر در مقابل ساختمان دنا تجمع کرده بودند و در حال اعتراض به دستگیری و ادامه بازداشت غیر قانونی عزیزان خود بودند حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت محلی جوانی که دست نوشته ای با شعار اعدام جوانان در ایران را متوقف کنید در دست داشت مورد یورش وحشیانه ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و وحشیانه او را زیر آماج ضربات مشت و لگد خود قرار دادند. در همین حال وی را سوار ماشین ون کرده و به نقطه ای نامعلوم منتقل نمودند.
این جوان علیرضا وارسته ۲۳ ساله دانشجوی دانشگاه تربیت معلم شهر کاشان می باشد. او پیش از این دانشجوی اخراجی دانشگاه تربیت معلم تهران بود. علیرضا وارسته در جریان قیام مردم ایران در سال ۸۸ دستگیر و به مدت ۳ ماه زندانی بود و تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت.
او از بیماری حاد رنج می برد و خطر جدی شکنجه جسمی و روحی و بکار گیری بیماریش به عنوان اهرم فشارعلیه وی توسط بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه وجود دارد.