بایگانی نویسنده: admin

مصاحبه روز يکشنبه 29 ماه می 2016 با جناب دکتربيژن افتخاری

ادامه مبحث اقتصادی با جناب دکتر بيژن افتخاری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 29 ماه می 2016 برابر با 9 خرداد ماه 1395

ادامه بحث اقتصادی با جناب دکتر بيژن افتخاری

پخش سخنان جناب عالی پيام در مورد زندان رجایی شهر

برای داتلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 23 ماه می 2016 برابر با 3 خرداد ماه 1395

پخش سخنان گلشيفته فراهانی در مورد فيلم و فستيوال کن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 22 ماه می 2016 با آرش صادقی

گفتگو با آرش صادقی دانشجوی زندانی شده توسط رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 22 ماه می 2016 با دکتر بيژن افتخاری

بحث اقتصادی توسط جناب دکتر بيژن افتخاری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 22 ماه می 2016 برابر با 2 خرداد ماه 1395

بحث اقتصادی توسط جناب دکتر بيژن افتخاری.

سخنان مانی و گفتگو با آرش صادقی+ رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 16 ماه می 2016 برابر با 27 ارديبهشت 139

پخش سخنان آدر ماجدی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 15 ماه می 2016 با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری

گفتگو با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری + رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 15 ماه می 2016 با جناب دکتر بيژن افتخاری

گفتگو با جناب دکتر بيژن افتخاری در مورد شرايط اقتصادی ايران

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 15ماه می 2016 برابر با 26 ارديبهشت ماه 1395

گفتگو با جناب دکتر بيژن افتخاری در مورد وضعيت و موقعيت اقتصادی ايران.

گفتگو با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری + رضا اميری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.