شکایت از یک خبرنگار توسط دانشگاه تهران

زهرا منصوری، خبرنگار انصاف نیوز با شکایت دانشگاه تهران به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و پس از بازپرسی با تودیع قرار کفالت آزاد شد. شکایت دانشگاه تهران در پی انتشار گزارشی با عنوان «آیا پذیرش دانشجویان دکترا رانتی شد؟» از مدیر مسئول و همچنین تهیه کننده‌ گزارش شکایت کرده بود. مدیر مسئول این پایگاه خبری دو هفته پیش احضار و بازجویی شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از انصاف نیوز، امروز پنجشنبه ۲۸ شهریورماه ۹۸، زهرا منصوری، خبرنگار این رسانه در پی احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه پس از بازپرسی با قرار کفالت آزاد شد.

احضار این خبرنگار به دلیل شکایت دانشگاه تهران در ارتباط با تهیه و انتشار یک گزارش با عنوان «آیا پذیرش دانشجویان دکترا رانتی شد؟» صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش علی اصغر شفیعیان مدیر مسئول انصاف نیوز که خود نیز هفته گذشته در پی این شکایت تحت بازپرسی قرار گرفته بود روز جاری پس از جلسه‌ بازپرسی از خبرنگار این رسانه در توییتر خود نوشت: “دیروز یکی با موبایلم تماس گرفت: «چرا خبرنگار نیامده؟! حکم جلب صادر شده. سریع بیاید». امروز رفتیم، حکم جلبی در کار نبود. پرسیدم گفتند تماسی نداشتیم. خب سالهاست دادسرای فرهنگ و رسانه پرونده دارم و ادبیات‌شان را می‌شناسم. برخودشان محترمانه است همیشه. لذا پیدا کنید پرتقال فروش را”.

وی ادامه داد: “صبح با زهرا منصوری به دادسرا رفتم، بازپرسی شد و حالا با کفالت آزاد است. خودم به عنوان مدیر مسئول دو هفته پیش بازپرسی شده بودم و او به عنوان خبرنگار امروز. برای همان شکایت همزمان دانشگاه تهران”

شفیعیان افزود: “دانشگاه تهران در این پرونده شان خود را نشان داد به لحاظ مدیریت. خوب شد آقای نیلی وزیر نشد. شکایت از رسانه‌ها مثل نقل و نبات شده اما این یکی عجیب بود، همزمان برای یک گزارش. البته در زمان ریاست فرهاد رهبر هم یک بار برای یک گزارش هم خود دانشگاه و هم شخص معاون شکایت کرده بودند”.