بایگانی نویسنده: admin

مصاحبه روز يکشنبه 18 سپتامبر 2016 با جناب حميد حجارها

گفتکو با جناب حميدحجارها از قربانيان کهريزک سال 88

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 18 ماه سپتامبر2016 برابر با 28 شهريورماه 1395

پخش سخنان جناب دکتر ملکی + گفتگو با جناب حميد حجارها.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 12 ماه سپتامبر 2016 برابر با 22 شهريور ماه 1395

پخش سخنان آذر ماجدی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 5 سپتامبر 2016 برابر 15 شهريور 1395

پخش سخنان زيبا ناروک در مورد قدرت تمرکز حواس.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 4 ماه سپتامبر 2016 با خانم ابراهيمی همسر زندانی سياسی آرش صادقی.

گفتگو با  خانم ابراهيمی همسر زندانی سياسی آرش صادقی.

برای دانلود فال صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 4 ماه سپتامبر 2016 برابر با 14 شهريور 1395

پخش افشاگری منتظری در مورد وقايع پشت پرده انقلاب.

گفتگو باخانم ابراهيمی همسر آرش صادقی زندانی سياسی در بند +  سخنان جناب صنم راد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 29 ماه اوت 2016 برابر با 6 شهريورماه 1395

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 28 آگوست 2016 برابر با 7 شهرور ماه 1395

پخش صدای شهرام احمدی که اخيرا اعدام شد + پخش صدای دکتر مهدی خزغلی در مورد فاجعه قتل عام زندانيان سياسی سال 67

همراه با سخنان جواد صنم راد+ رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه22 ماه اوت 2016 برابر با 1 شهريورماه 1395

بزرگداشت سالگرد بانوی شعر و ادب معاصر ايران سيمين بهبهانی همراه با شعر خيابان با صدای شاعر

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 21 ماه اوت 2016 با جناب محمد مهدوی فر

گفتگو با جناب محمد مهدوی فر فعال مدنی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.