بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 28 اکتبر 2019 برابر با 6 آبانماه 1398

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 27 اکتبر 2019 برابر با 5 آبانماه 1398

برنامه ای باجناب جواد صنم راد در مورد بحران اقتصادی جهان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 20 ماه اکتبر 2019 با جناب جواد صنم راد

برنامه ای از جناب صنم راد در مورد شرایط اقتصادی امروز ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 20 ماه اکتبر 2019 با جناب مسعود تهرانی

گفتگو با جناب مسعود تهرانی ادمین آمد نیوز.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 20 اکتبر 2019 برابر با 28مهرماه1398

گفتگو با جناب مسعود تهرانی ادمین آمد نیوز و  برنامه جناب صنم راد درمورد شرایط اقتصادی امروز ایران .

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 14 ماه اکتبر 2019 برابر با 22 مهر 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 13 ماه اکتبر 2019 برابر با 21 مهرماه 1398

گفتگو با جناب جواد صنم راد  و جناب صادق زاده.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 7 ماه اکتبر 2019 برابر با 15 مهر ماه 1398

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 6 ماه اکتبر 2019 با جناب جواد صنم راد

موضوع بررسی در مورد اختلاس و یا فساد مالی در جمهوری اسلامی و در کشور عراق.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 6 ماه اکتبر 2019 برابر با 14 مهرماه 1398

باهمکاری جناب جواد صنم راد موضوع در مورد اختلاس و فساد مالی در جمهوری اسلامی و در کشور عراق.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.