گفتگوی روز یکشنبه 29 ماه ژانویه 2023 با دکتر نیره انصاری

گفتگو با دکتر نیره انصاری حقوقدان در مورد تحریم سپاه پاسداران چ.ا. ایران مکانیزم ها و دست آوردش برای مردم ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 29 ماه ژانویه 2023 برابر با 9 بهمن ماه 1401

گفتگو با دکتر نیره انصاری حقوقدان در مورد تحریم سپاه پاسداران ج.ا. مکانیزم و دست آوردش برای مردم ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 22 ژانویه 2023 برابر با 2 بهمن ماه 1401

گفتگو با بانو سوسن رخش جامعه شناس و فعال سیاسی در مورد وکالت دادن و شرایط فعلی در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 16 ژانویه 2023 برابر با 26 دی ماه 1401

سخنرانی صفورا مشایخی از سازمان استقلال و برابری پایدار زنان WISE در مورد ضرورت گفتمان درون جنبش.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 15 ژانویه 2023 با جناب محسن نجات

گفتگو با جناب محسن نجات کارشناس امور فلسطین در مورد قطعنامه سازمان ملل جهت بررسی اشغالگری اسراییل.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 15 ژانویه 2023 برابر با 25 دی ماه 1401

گفتگو با جناب محسن نجات کارشناس امور فلسطین در مورد قطعنامه سازمان ملل جهت بررسی اشغالگری اسراییل.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.