گفتگوی روز یکشنبه 29 ماه ژانویه 2023 با دکتر نیره انصاری

گفتگو با دکتر نیره انصاری حقوقدان در مورد تحریم سپاه پاسداران چ.ا. ایران مکانیزم ها و دست آوردش برای مردم ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.