بایگانی نویسنده: admin

گفتگوی روز یکشنبه 18 ماه ژوییه 2021 با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر در مورد تمدید معاهده 20 ساله روسیه با حکومت اسلامی و قرارداد 25 ساله چین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 18 ماه ژوییه 2021 برابر با 27 تیر ماه 1400

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر در مورد تمدید معاهده 20 ساله روسیه با حکومت اسلامی و قرارداد 25 ساله چین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 12 ماه ژوییه 2021 برابر با 21 تیر ماه 1400

پخش قست هشتم 5/9 از کتاب پنج زبان عشق مجرد ها.

برای دانلود فال صوی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 11ژوییه 2021 با جناب منوچهر تقوی بیات

گفتگو با جناب منوچهر تقوی بیات در مورد شرایط بعد از انتصابات 1400.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 11 ماه ژوییه 2021 برابر با 20 تیرماه 1400

گفتگو با جناب منوچهر تقوی بیات در مورد شرایط بعد از انتصابات 1400.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 5 ماه جولای 2021 برابر با 14 تیر ماه 1400

پخش بخش هفتم 5/8 کتاب پنج زبان عشق مجرد ها.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 4 ماه جولای 2021 برابر با 13 تیر ماه 1400 با خانم ناهید حسینی

گفتگو با خانم ناهید حسینی در مورد تغیرات در قوه قضاییه و رسانه مدیا W.I.S.E

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 4 ماه جولای 2021 برابر با 13 تیر ماه 1400

گفتگو با خانم ناهید حسینی در مورد تغیرات در قوه قضاییه و رسانه مدیا W.I.S.E

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 27 ماه جون 2021 با خانم دکتر سهیلا ستاری

گفتگو با خانم دکتر سهیلا ستاری جامعه شناس وفعال سیاسی در مورد پسا انتصابات 1400.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 27 ماه جون 2021 برابر با 6 تیر ماه 1400

گفتگو با خانم دکتر سهیلا ستاری جامعه شناس وفعال سیاسی در مورد پسا انتصابات 1400+ گفتگو با جناب سجاد خدایاری

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org