بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 27 ماه می 2022 برابر با 6 تیرماه 1401

پخش بخش 4 و 5 کتاب کارما.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 26 ماه می 2022 برابر با 5 تیرماه 1401

پخش بخش اول چگونگی راه سرنگونی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 20 ماه ژوین 2022 برابر با 30 خرداد ماه 1401

پخش بخش سوم کتاب کارما

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 19 ماه ژوین 2022 با خانم شهیره شریف

گفتگو با خانم دکترشهیره شریف علاقمند به برگزاری بزرگداشت فردوسی در مورد کتاب جدیدش.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 19 ماه ژوین 2022 با خانم شیوا محبوبی

گفتگو با خانم شیوا محبوبی سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در مورد 30 خرداد روز جهانی زندانی سیاسی در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

برنامه روز یکشنبه 19 ماه ژوین 2022 برابر با 29 خرداد ماه 1401

گفتگو با خانم شیوا محبوبی سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در مورد 30 خرداد روز جهانی زندانی سیاسی در ایران.

گفتگو با خانم دکترشهیره شریف علاقمند به برگزاری بزرگداشت فردوسی در مورد کتاب جدیدش.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 13ماه ژوین 2022 برابر با 23 خرداد ماه 1401

پخش بخش دوم کتاب کارما.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 12 ماه ژوین 2022 با خانم دکتر زری شمس

گفتگو با خانم دکتر زری شمس کارشناس حافظ.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 12 ماه ژوین 2022 برابر با 22 خرداد ماه 1401

گفتگو با خانم دکتر زری شمس کارشناس حافظ.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 6 ماه ژوین 2022 برابر با 16 خرداد 1401

پخش بخش اول کتاب کارما.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org