برنامه روز یکشنبه 14 آوریل 2024 برابر با 26 فروردین ماه 1043

گفتگو با جناب محسن نجات حسینی کارشناس فلسطین و جواد صنم راد در مورد اقدام تلافی جویانه ج. ا. علیه اسراییل و امکان آغاز جنگ