مصاحبه روز یکشنبه 4 سپتامبر 2022 با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان و کارشناس حقوق بین الملل در مورد جلوگیری از رفتن ابراهیم رییسی به سازمان ملل در نیویورک.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.