برنامه روز یکشنبه 4 سپتامبر 2022 برابر با 13 شهریور 1401

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان و کارشناس حقوق بین الملل در مورد جلوگیری از رفتن ابراهیم رییسی به سازمان ملل در نیویورک و

گفتگو با جناب امیر معیری از فعالین کنفدراسیون دانشجویی در مورد روند ناخرسندانه اپوزیسیون در خارج از کشور.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.