گفتگوی روز یکشنبه 23 ماه ژانویه 2022 با جناب حسن بیات

گفتگو با جناب حسن بیات مسول انجمن فرهنگی ایران و سوییس در ژنو و عضوسازمان جبهه ملی ایران خارج از کشور وحزب سوسیال دمکرات مدافع حقوق بشر.

برای دانود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید