برنامه روز یکشنبه 23 ماه ژانویه 2022 برابر با 3 بهمن ماه 1400

گفتگو با جناب حسن بیات مسول انجمن فرهنگی ایران و سوییس در ژنو و عضوسازمان جبهه ملی ایران خارج از کشور وحزب سوسیال دمکرات مدافع حقوق بشر.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید