برنامه روز یکشنبه 5 ماه سپتامبر 2021 برابر با 14 شهریور ماه 1400

گفتگو با خانم  دکتر نیره انصاری حقوقدان  در مورد شرایط حقوقی وضع موجود در افغانستان و دادرسی حقوقی علیه مخالفت خامنه ای برای ورود واکسن و در نتیجه کشتار مردم

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.