برنامه روز یکشنبه 29 ماه اوت 2021 برابر با 7 شهریور ماه 1400

گفتگو با جناب صابر جیحون در افغانستان در مورد شرایط فعلی افغانستان  و خانم میهن جزنی در فرانسه در رابطه دادگاه حمید نوری.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.