برنامه روز دوشنبه 15 ماه آوريل 2019 برابر با 26 فروردين ماه 1398

با همکاری سحر اديب زاده و گفتگو با خانم نسرين رمضانعلی فعال سياسی در مورد علت فاجعه بار سيل در ايران و قرار گرفتن سپاه پاسداران حاکميت آخوندی در ليست تروريستها.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.