استان گیلان؛ وضعیت شیرابه محل دفن زباله لاهیجان بحرانی است

علی امیری رییس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان گفت که وضعیت شیرابه محل دفن زباله لاهیجان، فاضلاب زندان و وضعیت واحدهای جمع‌آوری ضایعات بحرانی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، وضعیت شیرابه محل دفن زباله لاهیجان، فاضلاب زندان و وضعیت واحدهای جمع‌آوری ضایعات بحرانی است.

علی امیری در چهارمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند که در محل فرمانداری شهرستان لاهیجان و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد گفت: “تاکنون ۱۱ جلسه کمیته‌های فرعی تخصصی پسماند در سال ۹۷ در شهرستان لاهیجان برگزار شده است”.

وی افزود: “وضعیت شیرابه محل دفن زباله لاهیجان، فاضلاب زندان و وضعیت واحدهای جمع‌آوری ضایعات بحرانی است”.

امیری ادامه داد: “براساس بازدید مشترک کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان و مرکز بهداشت ودرمان شهرستان لاهیجان به ۹ واحد در خصوص ساماندهی وضعیت دفع پسماندهای عفونی مطب ها اخطار داده شده است”.

وی تصریح کرد: “در بخش بیمارستانی نیز مدیریت بیمارستان شفا به دلیل عدم کارایی سیستم تصفیه فاضلاب، در مهر ماه ۹۷ به مراجع قضائی معرفی شده است”.

رییس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان خاطر نشان کرد: “در بخش کمیته فرعی پسماندهای شهری و صنعتی نکته اساسی عدم اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در سالجاری است. مقرر شده بود شهرداری لاهیجان ترتیبی اتخاذ کند تا طرح تفکیک زباله از مبداء اجرا و گزارش اقدامات مرحله به مرحله به فرمانداری و اداره حفاظت محیط زیست ارسال شود که تاکنون اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است”.

وی تصریح کرد: “شهرداری لاهیجان با توجه به عدم مدیریت صحیح در ساماندهی جایگاه زباله موجبات گسترش و پراکندگی زباله در منطقه و نفوذ شیرابه به منابع آب زیر زمینی و همچنین عرصه‌های طبیعی وشالیزار های مجاور شده است. بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مسئولیت رفع آلودگی بر عهده شهرداری است و به همین دلیل شهردار لاهیجان به مراجع قضایی معرفی شده است”.

امیری گفت: “درسالجاری از ۲۲ واحدجمع آوری ضایعات درشهرستان لاهیجان پایش به عمل آمدکه ازاین بین دو واحدبه مراجع قضایی معرفی شد که درنهایت منجربه پلمب واحدهای مذکور شد. علاوه براین به همه واحدها درخصوص ساماندهی و رفع نواقص زیست محیطی اخطار صادر شده است”.

وی افزود: “در حوزه کمیته فرعی پسماندهای کشاورزی و روستایی تقویم آموزشی سالیانه برای دهیاران و اعضاء شورای اسلامی روستاها به منظور آموزش تفکیک زباله از مبداء و کاهش مصرف کود وسموم در مزارع کشاورزی و با همکاری ادارات محیط زیست؛ مرکز بهداشت؛ جهاد کشاورزی؛ شهرداری لاهیجان ورودبنه تدوین شده است که در همین راستا در سال جاری برنامه آموزشی مدیریت پسماند در روستاهای سوستان وپائین محله پاشاکی برگزار شد”.

روستاهای سوستان در بخش مرکزی وروستای کنف گوراب در بخش رودبنه به صورت پایلوت به عنوان روستاهای طرح بی زباله معرفی شده‌اند.