صدور حکم جایگزین حبس؛ متهم به تهیه و توزیع رایگان کتاب محکوم شد

قاضی یکی از شعبات دادگاه‌های عمومی استان یزد برای یکی از متخلفین از قوانین و مقررات استاندارد، حکم جایگزین صادر کرد. این متهم به دلیل جوان بودن و نداشتن سابقه کیفری، از سوی قاضی به تهیه و توزیع رایگان کتاب به منظور ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، این حکم جایگزین در خصوص تولیدکننده جوانی بود که مبادرت به تولید بدون علامت استاندارد ملی ایران کرده بود.

تولیدکننده مذکور علی‌رغم پیگیری‌ها و تذکرات داده شده به فعالیت خود ادامه داده بود که طبق قانون مربوطه به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد ولی به دلیل جوان بودن متهم و نداشتن سابقه کیفری، از سوی قاضی به تهیه و توزیع رایگان کتاب به منظور ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه و تعلیق مدت زمان حبس شد.

بر اساس قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران و پیرو مجازات‌های تبعی، در این گونه موارد با نظر قاضی، مجازات‌های اصلی مصرح در قانون مربوطه انجام نمی‌شود و مجازات‌های جایگزین به این شکل به منظور تنبیه متخلف اعمال می‌شود.

بر پایه این گزارش، متخلف ضمن انجام تعهدات خویش، موظف و ملزم هست در اسرع وقت نسبت به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران اقدام کند و بدیهی است طی این مدت اجازه تولید انبوه ندارد و در حد نمونه‌برداری و انجام آزمون، مجاز به ادامه کار است .

گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است.

بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند؛ به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.