تفهیم اتهام محمدهادی عباس‌ زاده در خوی

محمدهادی عباس زاده شهروند اهل خوی که هفته گذشته طی احضاریه‌ای به پلیس امنیت شهر خوی احضار شده یود روز شنبه ۱۳ مرداد ماه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر به اتهام تبلیغ علیه نظام بازجویی و با قرار وثیقه موقتا آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ محمدهادی عباس زاده شهروند اهل خوی و فعال ترک (آذربایجانی) طی احضاریه‌ای به پلیس امنیت خوی فرا خوانده شد و روز شنبه ۱۳ مردادماه با حضور در این نهاد به اتهام «تبلیغ علیه نظام مورد بازجویی قرار گرفت. این شهروند اهل خوب سپس در شعبه ۲ دادکاه انقلاب خوی با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شد.

یک منبع نزدیک به محمدهادی عباس زاده در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “آقای عباس زاده پنجشنبه هفته گذشته از سوی پلیس امنیت احضار و روز شنبه ۱۳ مرداد ماه با مراجعه به این نهاد مورد بازجویی قرار گرفت. اتهام ایشان “تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. ایشان نهایتا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب خوی موقتا آزاد شده است.”

لازم به ذکر است محمدهادی عباس زاده اهل خوی، متولد ۱۳۷۲ و دانشجوی سال آخر رشته مدیریت دولتی پیش از این نیز در سال ۹۵ در جریان یک راهپیمایی اعتراضی بازداشت شده بود.