احضار مجدد هنگامه شهیدی به دادسرای فرهنگ و رسانه

– هنگامه شهیدی فعال سیاسی و روزنامه نگار از احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در صفحه توئیتر شخصی‌اش از احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام “توهین به رئیس قوه قضاییه” خبر داده است.

هنگامه شهیدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، مطالبی در صفحه توئیتر خود خطاب به بیژن قاسم زاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر کرده و از احضار خود به اتهام “توهین به رئیس قوه قضاییه” به این دادسرا خبر داده است.
خانم شهیدی در صفحه توئیتر خود نوشت: “بازپرس شعبه ٢ دادسرای فرهنگ و رسانه (بیژن قاسم زاده) که هنوز پرونده مفتوح اسفند ٩۵ به اتهام کذب ارتباط با (یک رسانه) که منجر به ۶ ماه زندان انفرادی شد را به سرانجام نرسانده و پس از ١۵ ماه بدون هیچ توجیه قانونی آن را مفتوح نگه داشته، علیه من به اتهام توهین (به رییس قوه قضاییه) اعلام جرم کرده است.

لازم به ذکر است که این روزنامه نگار پیش‌تر در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ به اتهام ارتباط با یک رسانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شد.

مصطفی ترک همدانی، وکیل خانم شهیدی مدتی بعد اظهار کرد مرجع دستگیری خانم شهیدی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و وزارت اطلاعات شاکی وی است.

در نهایت هنگامه شهیدی پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۷ شهریور سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
Facebook
Twitter
Google+