دستکم ۵ تجمع اعتراضی برگزار شد

امروز، جمعی از بازاریان و کسبه شهرستانهای بانه و جوانرود، جمعی از مالکان زمین‌های هشتگرد کوثر ۱ استان البرز، جمعی از کشاورزان شهرستان باوی در استان خوزستان و جمعی از کارکنان سیستم‌های صنعتی تاکستان تهران در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، برای نهمین روز، کسبه و بازاریان شهرستانهای بانە و جوانرود در اعتراض به بالابردن تعرفە گمرکی و بستە شدن مرزها اعتصاب کردند.

مرزنشینان در گمرک بازرگان با امضای طوماری مخالفت خود را با افزایش تصاعدی عوارض خروج از کشور اعلام کردند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:09

نمایشگر ویدیو

00:00
00:11

تجمع مالکان زمین‌های هشتگرد کوثر ۱

امروز ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، جمعی از مالکان زمین‌های هشتگرد کوثر ۱ استان البرز، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع اعتراضی کشاورزان خوزستانی

امروز ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، جمعی از کشاورزان شهرستان باوی در استان خوزستان، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تحصن و اعتصاب غذا کارکنان سیستم‌های صنعتی تاکستان

به گزارش رادیو زمانه، مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، گروهی از کارکنان سیستم‌های صنعتی تاکستان از شرکت‌های فعال درزمینهٔ نفت و پتروشیمی و تولیدکننده مخازن نفتی و گاز که یک سال حقوق معوقه دارند دوشنبه ۳ اردیبهشت در محل شرکت تحصن و اعتصاب غذا کردند.

تعداد کارگران این شرکت از ۳۰۰ تن به‌مرور به کمتر از ۱۰۰ کارگر رسیده است.

کارگران که با قراردادهای موقت کار می‌کنند علاوه بر عدم امنیت شغلی با ماه‌ها تعویق مطالبات نیز روبرو هستند و از مراجعات مکرر به نهادها و مسئولان نتیجه‌ای نگرفته‌اند.