رانندگان شرکت واحد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوق خود، چراغ اتوبوس ها را روشن کردند

رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امروز یکشنبه ششم اسفند، با فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به مطالبات معوق خود چراغ اتوبوس هایشان را روشن کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، طی سال جاری، مدیریت شرکت واحد تهاجم وسیعی نسبت به دریافتی های مستمر کارگران کرده است. این بیانیه می افزاید:

شارژ کارت اعتباری (خرید) کارگران در چندین مناسبت شارژ نشده است، لباس کار رانندگان و کارگران توقفگاه و تعمیرگاه برای نیمه دوم سال داده نشده است، ارتقاء گروه استحقاقی رانندگان به موقع انجام نمی شود، تسهیلات مسکن حدود ۶۰۰۰ تن از رانندگان و کارگران علی رغم مصوبه ستاد ساماندهی مسکن که بیش از یک سال و نیم پیش مصوب شد هنوز پرداخت نشده همچنین به کارگرانیکه تسهیلات مسکن پرداخت شده اجحاف زیادی صورت گرفته و ساخت پروژه مسکن ۲۷۰ تن از کارگران نیمه کاره رها شده است و هیچ توجهی به نیازهای رفاهی شغلی کارگران نمی شود.

علی رغم اینکه مدیریت های شرکت واحد با ماشین های گشت برای ممانعت رانندگان از روشن کردن چراغ اتوبوس هایشان مستقر شده بودند؛ تعداد زیاد و قابل توجهی چراغ اتوبوس هایشان را روشن کردند و نسبت به حضور مدیریت در خطوط بی اعتناء بودند.

امروز تعدادی از ون های سامانه جانبازان نیز چراغ روشن کار می کردند. رانندگان امروز اتحاد خود را در دفاع از منافع شان به رخ مدیریت کشیدند و زنگ خطری شد برای مدیریت که چنانچه مطالبات معوق کارگران را پرداخت نکند اعتراضات وارد فاز جدیدی شود.

یادآور می شود؛ در اسفند ماه سال ۸۳ به دلیل معوق شدن چند روزه عیدی همچنین به دلیل اینکه مزایایی که به کارگران شهرداری داده می شد؛ به کارگران شرکت واحد پرداخت نمی شد. و مدیرعامل وقت نیز پاسخگوی کارگران نبود. رانندگان در پایانه کاوه (میدان انقلاب) اتوبوس ها را برای ساعاتی خاموش و کار نکردند. و در نوبت بعدی رانندگان در پایانه آزادی برای ساعاتی اتوبوس ها را خاموش کرده و پایانه آزادی را مسدود کردند. که هر بار ترافیک در غرب تهران بسیار شدید و عبور و مرور به کلی مختل شد.