اختلاف بر سر نرخ بهره مانع آزادی نازنین زاغری است

نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی که با اتهام تلاش برای براندازی نرم به ۵ سال زندان محکوم شده است، به دلیل اختلاف حساب ایران و بریتانیا مجبور به تداوم حبس است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیوفردا، شعبه دادگاه انقلاب در زندان اوین، روز چهارشنبه، به نازنین زاغری گفته است که ادامه حبس وی به دلیل مناقشه تهران و لندن برسر اختلاف حساب نرخ سود بدهی بریتانیا به ایران است. وزارت امورخارجه ایران از سوی تهران مسئول رسیدگی به این اختلاف حساب است.
به گزارش کمپین آزادی نازنین زاغری، دادگاه انقلاب، همچنین، با مرخصی نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران موافقت نکرد و به وی پیشنهاد پذیرش حبس خانگی ویژه داد.

کمپین آزادی نازنین زاغری، با اعلام این خبر، همچنین بیانیه ای را همزمان با سفر عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه ایران، به بریتانیا صادر کرد. یک نسخه از این بیانیه برای عباس عراقچی نیز ارسال شده است.

عباس عراقچی، روز پنجشنبه، در چتهم هاوس در لندن، درباره موضوع های گوناگونی از جمله اولویت های خط مشی خارجی ایران سخنرانی کرد. در نامه ارسالی توسط این کمپین به معاون وزیر امورخارجه ایران، از وی خواسته شده که اولویت حفاظت از ایرانیان دو ملیتی در زمان سفر به ایران را مشخص کند.

نازنین زاغری شهروند ایرانی – بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، به حکم دادگاه انقلاب به اتهام تلاش برای براندازی نرم به ۵ سال زندان محکوم شده است. وی در ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ بازداشت و زندانی