دو تجمع اعتراضی در تهران برگزار شد

طی روزهای گذشته، پیمانکاران شهرداری منطقه ۱۶ تهران و جمعی از کسبه پلاسکو در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱، پیمانکاران شهرداری منطقه ۱۶ تهران که سال هاست در انتظار دریافت طلب شان هستند صبح امروز در جلوی ساختمان شهرداری تجمع کردند.

صبح امروز تعداد زیادی از پیمانکاران شهرداری منطقه ۱۶ تهران که با گذشت سال ها هنوز طلب شان را از قسمت مالی شهرداری دریافت نکرده اند در جلوی ساختمان شهرداری منطقه ۱۶ و ساختمان شهرداری در خیابان بهشت تجمع کردند.

یکی از پیمانکاران به رکنا گفت: “سالهاست که پروژه های مختلفی را برای شهرداری به اجرا رساندیم اما هنوز هیچ پولی پرداخت نشده و بعضی از همکاران حدود ۴ تا ۵ سال است که طلب شان را دریافت نکرده اند و هربار که به سراغ قسمت مالی شهرداری منطقه ۱۶ می رویم جوابی به ما نمی دهند و هنوز می خواهند منتظر بمانیم”.

گفتنی است که ساعت ۲ ظهر ۲۴ مرداد ماه امسال نیز در ساختمان مرکزی منطقه ۱۶ شهرداری مردی که پیمانکار شهرداری بود، بعد اینکه رئیس مالی به او گفت برای دریافت مطالباتش باز هم باید صبر کند، خود را به آتش کشید.
کسبه پلاسکو بار دیگر تجمع کردند

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳، کسبه پلاسکو بار دیگر برای احقاق حقوق خود و در اعتراض به اقدامات بنیاد مستضعفان در برابر ساختمان فروریخته پلاسکو تجمع کردند.

سعیدی (عضو هیات امنای ساختمان پلاسکو) در این رابطه به خبرنگار ایلنا می‌گوید: “بنیاد مستضعفان قصد دارد بخش سالم پلاسکو را تخریب کند و این اجازه را نمی دهد که کسبه به بخش سالم بازگشته و به فعالیت خود ادامه دهند.حتی کسبه ای که مغازه آنها در بخش تخریب شده برج است از اقدامات بنیاد رضایت ندارند.حتی شورای شهر نیز با این اقدامات بنیاد مشکل دارد”.

عضو هیات امنای ساختمان پلاسکو تاکید کرد که این تجمعات برای اعتراض به اقدامات بنیاد است چرا که بخش سالم پلاسکو با اندکی تعمیرات می تواند در اختیار کسبه قرار گیرد. حقوق کسبه باید در این خصوص رعایت شود.
Facebook
Twitter
Google+