یک کودک-مجرم با اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی از مجازات اعدام فاصله گرفت

پسر نوجوانی که رقیب عشقی اش را در درگیری کشته بود طبق رای قضات شعبه نوزدهم دیوانعالی کشور با اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و اثبات عدم درک او از ماهیت جرم در زمان وقوع جرم به پرداخت دیه و حبس محکوم شد و از مجازات اعدام فاصله گرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، پسر نوجوانی که رقیب عشقی اش را در درگیری کشته بود با رای قضات دیوان عالی کشور از اعدام گریخت و به پرداخت دیه و حبس محکوم شد.

رسیدگی به این پرونده از سوم آبان سال ٩۴ با گزارش مرگ پسر جوانی در میدان اصلی شهر ورامین شروع شد. با حضور کارآگاهان جنایی در محل و تحقیقات مقدماتی مشخص شد مقتول پسر جوانی به نام رامین است که به دلیل اصابت ضربه چاقو به سینه اش در بیمارستان جان باخته است.

به گفته شاهدان مقتول در درگیری با چند نفر و با چاقوی پسر نوجوانی به نام «سجاد» مجروح شده بود. با این سرنخ جست و جو برای یافتن عاملان نزاع شروع شد و سرانجام ماموران سجاد را دستگیر کردند.

این نوجوان در بازجویی به قتل اعتراف کرد و گفت: “با رامین (مقتول) در یک گروه تلگرامی آشنا شدم. اما بعد از مدتی متوجه مزاحمت های او برای دختر مورد علاقه ام شدم و به همین دلیل با هم قرار دعوا گذاشتیم و در یک نزاع دسته جمعی با ضربه چاقو او را از پا درآوردم”.

با این اعترافات پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی قرار گرفت و اولیای دم خواستار اعدام شدند.

سپس متهم در جایگاه ایستاد و گفت: “آن روز من و رامین به اتفاق دوستان مان برای دعوا به میدان شهر رفتیم. تعدادمان زیاد بود و به جان هم افتادیم که من ناخواسته باعث قتل رامین شدم.

در این جلسه وکیل مدافع سجاد هم گفت: “موکلم هنگام ارتکاب جرم زیر ١٨ سال بوده به همین خاطر تقاضا دارم طبق ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی جدید که برای محکومان زیر ١٨ سال در نظر گرفته شده است، برای موکلم حکم صادر شود”.

در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند و با توجه به سن کم قاتل او را به پنج سال حبس و پرداخت دیه کامل محکوم کردند.

در این دادگاه یکی از نزاع کنندگان به نام رضا نیز به دلیل شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل به سه سال حبس و به دلیل قدرت نمایی به یک سال حبس محکوم شد.

این احکام روز گذشته از سوی قضات شعبه نوزدهم دیوانعالی تایید شد.