فردی که به علت قتل دوست خود به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه چهارشنبه با گذشت بی شرط اولیای دم “به خاطر فرزند ۷ ساله اش”، از اعدام رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، شریف.م به دلیل قتل دوست خود سعید.ق که از سال ۹۳ در زندان بود، در سال ۹۴ توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شد.

مددکار اجتماعی ندامتگاه مرکزی کرج در این خصوص گفت: “در این مدت برای جلب رضایت اولیای دم بسیار تلاش کردیم، اما آنها حاضر به گذشت نبودند و خواهان اجرای حکم اعدام بودند”.

هادی تنها افزود: “شریف در این مدت بسیار نادم و ناراحت بود و هر وقت وی را می دیدیم یا سر نماز بود و یا قرآن به دست داشت. ساعت ها به خاطر دختر ۷ ساله اش گریه می کرد”.

وی ادامه داد: “امروز صبح طی تشریفاتی به اجرای حکم نزدیک می شدیم، برای همه ما سخت بود، در حالی که چوبه دار با حضور اولیای دم در حال آماده سازی بود، در همین زمان مدیر ندامتگاه کرج در حال اخذ رضایت اولیا دم بود. دختر ۷ ساله شریف یز که با مادرش در دفتر مدیر حضور داشت اشک می ریخت، خانواده اولیای دم با رویت دختربچه به لحاظ روحی منقلب شدند، آنها گفتند بخاطر رضایت خدا و این دختر از خون قاتل فرزندمان گذشتیم”.

این مددکار اجتماعی تاکید کرد: “این اولین پرونده امسال بود که اولیای دم بدون دریافت هیچ مبلغی رضایت دادند و من به عنوان یک مددکار اجتماعی قدردان این همه بزرگی و بخشش آنها هستم”.