دکتر محمد ملکی «اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب ۵۷»، در مصاحبه با شبکه جهانی

، موضوعاتی چون زلزله اخیر و عدم تدبیر و کفایت مسئولان امر، بحرانهای منطقه ای و داخلی، جهانی شدن جنبش دادخواهی اعدام شدگان دهه ۶۰، وضعیت مالباختگان و جنگ افروزیهای سپاه پاسداران در منطقه را مورد بررسی قرار داد و گفت؛ این حکومت که نمونه یک دیکتاتوری مطلق است در آستانه سرنگونی و فروپاشی قرار گرفته و به همین دلیل به دنبال راه انداختن جنگ در منطقه است.

? اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب ۵۷ با اشاره به «جنبش دادخواهی اعدام شدگان دهه ۶۰» اظهار داشت، در حالی که اعدامهای دهه ۶۰ امروز دیگر ابعاد جهانی به خود گرفته و توسط گزارشگران سازمان ملل متحد مطرح میشود، هنوز ما شاهدیم که جمهوری اسلامی حاضر به کوچکترین تحقیق و بررسی در ارتباط با دهها هزار اعدام انجام شده در دهه ۶۰ نمی باشد!

? دکتر محمد ملکی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به منع عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا توسط شورای نگهبان و همچنین جلوگیری از حضور مردم در پاسارگاد در روز «کورش بزرگ» و برگزاری این مراسم گفت، اینها همه نشانه های استبداد و دیکتاتوری است که این حکومت به آن مبتلا گشته و لیاقت مدیریت جامعه را ندارد.

? اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب ۵۷، با بیان جنگ افروزیهای سپاه پاسداران در منطقه افزود؛ این حکومتِ ضد مردمی خود را در آستانه سرنگونی میبیند و به همین دلیل به دنبال برافروختن آتش جنگ است، من به آقای خامنه ای میگویم که شما شخصیت رهبری را ندارید، تا دیر نشده استعفاء دهید و از قدرت کناره گیری کنید، و در عین حال از مردم هم می خواهم که به هر نحوی شده این آقایان را از مسند حکومت پایین بکشند و به مکانهایی که به آن تعلق دارند بازگردانند.

? دکتر محمد ملکی در پایان با گله مندی از «اسماعیل نوری علا» گفت، آقایی به نام «اسماعیل نوری علا» در خارج از کشور مقاله ای در ارتباط با سکولاریزم به نام من منتشر کرده، که من در همین جا تکذیب میکنم و اعلام میکنم که به هیچ عنوان اطلاعی از این مقاله که با نام من منتشر شده ندارم، و توصیه ای که به فعالانی خارج از کشور دارم این است که به فکر مردم ستم دیده ایران باشند، و برای کمک به این ملت با یکدیگر متحد و هم صدا شوند.