کمک های مردمی، اصناف و بازاریان و سرمایه گذاران ارس و سازمان منطقه آزاد ارس به میزان چهل تن انواع لوازم غذایی، بهداشتی و گرمایشی به مقصد مناطق زلزله زده غرب کشور بارگیری شد.

کمک های مردمی، اصناف و بازاریان و سرمایه گذاران ارس و سازمان منطقه آزاد ارس به میزان چهل تن انواع لوازم غذایی، بهداشتی و گرمایشی به مقصد مناطق زلزله زده غرب کشور بارگیری شد.