زندان ارومیه ؛ اعمال محدویت برای تماس زندانیان سیاسی با خارج از زندان

مسئولین زندان ارومیه جهت اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی تعداد تماس‌های این زندانیان به خارج از زندان را محدود کرده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان طی ابلاغیه‌ای به زندانیان اعلام کردند که از این پس فقط می‌توانند با هفت شماره تلفن تماس داشته باشند.
بر اساس این ابلاغیه ، زندانیان می‌بایست این هفت شماره را به مسئولین زندان اعلام کنند و ا زاین‌ پس تنها قادر به تماس با این شماره‌ها خواهند بود.
این محدودیت‌ها از روز گذشته ۱۸ مردادماه اعمال شده است.
شایان ذکر است، در ماه جاری مسولین زندان‌های رجایی شهر نیز فشارهایی را بر زندانیان سیاسی در این زندان اعمال داشته‌اند؛ ازجمله اینکه این زندانیان را به بندی که دارای سیستم شنود است، منتقل کرده‌اند.
بند نسوان و بند ۳۵۰ زندان اوین نیز که در آن زندانیان سیاسی و امنیتی نگهداری می‌شوند، طی سال‌ها اخیر از دسترسی به تلفن محروم بوده است.