برنامه روز يکشنبه 9 ماه ژوئيه 2017 برابر با 18 تيرماه 1396

گفتگو باجناب جليل آزاديخواه سخنگوی کمپين حمايتی از رامين حسين پناهی + گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد 18 تير 1378.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.