مدیرکل زندان های بوشهر: سه درصد زندانیان این استان به اتهام «اقدام امنیت ملی» زندانی شده اند

استان وایر: حمیدرضا حیدری، مدیرکل زندانهای استان بوشهر، می گوید بیشترین شمار زندانیان این استان به اتهام سرقت در زندان هستند اما « در این میان «سه درصد» از زندانیان بوشهر نیز به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» زندانی شده اند.
به پزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، ۲۸ درصدزندانیان استان بوشهر، مربوط به سرقت،۲۵٫۷ مواد مخدر، ۱۲٫۸ درصدعلیه اشخاص، ۱۱٫۵ درصد محکومان مالی، سه درصد اقدام علیه امنیت ملی، سه درصد اختلال در نظام اقتصادی، ۲٫۳ اقدامات منافی عفت و بیش از ۶٫۷ درصد مربوط به سایر جرائم هستند.
لازم به ذکر است که، این مقام مسئول تعداد زندانیان متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» را  مشخص ننموده است.
وی، با اشاره به اینکه  ۶۰ درصد تست مواد مخدر زندانیان ورودی مثبت است  افزود: این آزمایش‌ها نشان می‌دهد که منشأ بسیاری از جرائم و تخلف‌ها آلودگی به مواد مخدر است.
مدیرکل زندان‌های استان بوشهر بابیان اینکه بیشترین مشکل در خصوص فضا مربوط به زندان مرکزی بوشهر است تصریح کرد: اکنون ۲ برابر ظرفیت اسمی زندان مرکزی بوشهر زندانی در آن  نگهداری می‌شود.