تداوم ممنوع‌الملاقاتی دو زندانی سیاسی در زندان سراوان

دو زندانی سیاسی بلوچ، محبوس در زندان سراوان، علیرغم گذشت پنج ماه از زمان بازداشت، همچنان ممنوع‌الملاقات هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علیرغم گذشت پنج ماه از بازداشت عمادالدین ملازهی و یعقوب جهاندیده، زندانیان سیاسی محبوس در زندان سراوان، و صدور حکم برای این دو زندانی سیاسی، مسئولین این زندان اجازه ملاقات با خانواده‌هایشان را نمی‌دهند.
این درحالی است که با مراجعه بستگان آقای ملازهی مسئولین دادگاه با بررسی پرونده وی گفته‌اند که: «به زندان مراجعه کنید عماد الدین و همراهش ممنوع‌الملاقات نیستند.»
کمپین فعالین بلوچ در این خصوص گزارش کرد؛ به گفته مسئولین زندان اما عماد الدین ملازهی و یعقوب جهان دیده با دستور آقای محمدی دادستان سراوان و بدون “ذکر ممنوعیت ملاقات در پرونده و در سیستم دادگاه” ممنوع‌الملاقات شده‌اند.
آقای عمادالدین ملازهی که در بند یک و یعقوب جهاندیده در بند دو زندان سراوان نگهداری می‌شود، ملازهی به خاطر «وجود مشکلات در بند» بارها درخواست عوض کردن بند را نموده است اما با مخالفت رئیس زندان مواجه شده است.
گمان می‌رود که رئیس زندان هم از دستور شخصی «دادستان» در عدم موافقت به عوض کردن بند عمل کند.