بازداشت تعدادی از شهروندان اهل سنت در پی شرکت در مراسم طلاب دارالعلوم زاهدان

تعدادی از شهروندان بلوچ ساکن استان هرمزگان، در هنگام بازگشت از مراسم طلاب دارالعلوم زاهدان، از سوی نیروهای انتظامی مورد تفتیش قرارگرفته و پس از ضبط کتاب و نوارهای مذهبی، دست کم پنج تن از آنان بازداشت شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، چهارم اردیبهشت‌ماه، اتوبوس حامل شهروندان بلوچ، هنگام بازگشت از مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان، در ایست بازرسی، در دو راهی میناب و بندرعباس، از سوی نیروهای امنیتی متوقف و شهروندان بلوچ با خشونت و رفتارهای توهین آمیز مورد تفتیش قرار گرفتند.
ماموران نیروی انتظامی، ضمن تفتیش وسایل مسافرین، آنها را وهابی خطاب کرده و و آنان را متهم به جابجا کردن کتاب و نوارهای مذهبی کردند.
سپس پنج نفر از این شهروندان را که ملبس به لباس بلوچی بودند را بازداشت کرده و همراهان آنها را مورد بازجویی قراردادند.
پس از مراجعه خانواده و همراهان بازداشت‌شدگان، برای پیگیری وضعیت آنان در محل بازداشت، به آنان گفته‌شده که باید برای آزادی دستگیرشدگان با سند مراجعه کنند با این حال این شهروندان همچنان در بازداشت به سر می برند.