برنامه روز يکشنبه 19 فوريه 2017 برابر با 1 اسفند ماه 1395

گفتگو با جناب هاشم خواستار از کانون صنفی معلمان + پخش سخنان محمد رفيع زاده دبير انجمن اسلامی دانشجويان خطاب به حسن روحانی.

برای دانلود فال صوتی روی فلش کليک کنيد.