بازداشت امیر زرگانی، فعال محیط زیست در اهواز

امیر زرگانی، فعال فرهنگی و محیط زیست، روز گذشته توسط نیروهای امنیتی در محل کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امیر زرگانی، ۲۳ ساله شهروند ساکن در منطقه زرگان شمال شهرستان اهواز، صبح روز ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵ در محل کارش توسط نیروهاى اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد و به مکان نامعلومى انتقال یافت.
امیر زرگانی در تشکیل گروههایی در اعتراض به انتقال آب کارون و آلودگى محیط زیست شرکت فراوانی کرده و همچنین در برپایى نشست هاى شعر عربى در منطقه زرگان فعالیتهاى زیادى داشته است.
از اتهامات وی تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.