احضار و تهدید کولبر هفتاد ساله به خاطر مصاحبه با رسانه ها

پیر مرد هفتاد ساله بخاطر مصاحبه با رسانه ها، تهدید و جهت بازجویی به اداره اطلاعات پیرانشهر احضار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایران وایر، سه روز پیش تلویزیون بی بی سی گزارشی از کولبران در منطقه کردستان عراق پخش کرد، خضر یکی از سوژه‌های آن گزارش بود.
پیرمردی که ده لاستیک را که حدود ۱۲۰ کیلوگرم وزن داشتند یک روی کولش می‌انداخت و راهش را می‌گرفت تا مرز را رد کند، او در این گزارش می‌گوید برای هر بار که این کار را انجام می‌دهد شصت هفتاد هزار تومان گیرش می‌آید.
خضر عسگر زاده به خاطر همین گزارش  تهدید شده: «هنگ مرزی کارتم را گرفتند که وقتی بر می‌گردم کارت را بگیرم اما موقع برگشت گفتند که کارت را اداره اطلاعات پیرانشهر گرفته و باید بروی آنجا و پیگیری کنی.»
خضر عسگر زاده پدر پنج فرزند است. همه فرزندانش پسر هستند و ۴ تای آن‌ها ازدواج کرده‌اند اما هیچ‌کدام به لحاظ مادی در وضعیت مناسبی نیستند که به او کمک کنند: خودم هم که نه بیمه‌ای دارم و نه چیزی، چاره‌ای جز کولبری ندارم.
او ۱۴ سال در اداره کشاورزی پیرانشهر کار می‌کرده اما بعد از چهارده سال اخراج می‌شود: «کارگری و انبارداری می‌کردم اما گفتند تو سواد نداری، خانواده شهدا هم که نیستی، اداره نیازی به تو ندارد.» او مدتی در عراق زندگی کرده و بعد از بازگشت به ایران کولبری را انتخاب کرده کاری که خیلی از همشهری‌هایش برای امرار معاش انتخاب می‌کنند. زمستان و تابستان و گرما و سرما ندارد. او هفته‌ای یکبار به کردستان عراق می‌رود: «یه پولی به موتوری می‌دهم و بار را تا یک جایی برایم می‌آورند بعد حدود یک کیلومتر پیاده روی دارم. بعضی وقت‌ها شصت، هفتاد تومان برایم می‌ماند اما بالاخره باید پول تاکسی، موتور و … هم بدهم.»
کارت رفت و آمد مرز که به گفته خضر به کارت کولبری معروف شده بر ای مردم مناطق مرز نشین صادر می‌شود. او به ایران وایر می‌گوید: «مردم مناطق مرزی وقتی این کارت را دارند، اجازه دارند هفته‌ای یکبار به آن طرف مرز بروند و یکسری جنس با خودشان از آن طرف مرز بیاورند، این بارها گمرکی ندارند. کسانی این کارت را دارند به شکل قانونی کولبری می‌کنند. می‌توانند هفته‌ای یک بار بروند و جنس بیاورند.»