گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۱۶

 گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۳۴۳۹ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۱۱ قرن زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۲۰ هزار ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. اعدام دست کم ۵۰۸ شهروند در حالی که ۸۱ درصد اعدام ها بصورت مخفیانه بوده و ۶۰ درصد اعدام شدگان از متهمان مواد مخدر بودند. این گزارش را با حجم انبوده داده های آماری آن در ادامه بخوانید.

دیباچه

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری- تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (۲۰۱۷-۲۰۱۶۶) را بدین وسیله منتشر می‌کند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.

نسخه کامل گزارش را در قالب پی.دی.اف دانلود کنید
گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۱۷-۲۰۱۶) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۳۴۳۹ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو ۲۸٪، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۶۳٪ و سـایر منابـع خبـری حقوق بشری ۹٪ بوده است.
در گزارش ۳۱ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از  جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران علیرغم افزایش ۴٪ گزارشات سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز از سـوی جامعه مدنی است.
هرچند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمان‌های حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستند‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمان‌ها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.
برای مشاهده میزان گزارشگرات رسانه ها و سازمانهای حقوق بشری از استان های مختلف کشور در یکسال گذشته که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.

حقوق قومی-ملی

در رسته حقوق قومی-ملی در طی سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۱۳ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۳۶۶ شهروند مستند شده است.
همچنین برای ۷۰ نفر نیز ۹۹۶ ماه حبس تعزیری ،۲۷۶ ماه حبس تعلیقی و ۴۱۰۵۵ ضربه شلاق صادر شده است. در کل از ۱۱۳ گزارش در این حوزه ۹۹ مورد شاخص نقض حقوق بشر برای ۵۵۴ نفر به ثبت رسیده است.
در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۸٪ نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با ۹۵٪ افزایش همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق ملی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۴۰۰٪ افزایش را شاهد هستیم، بیشترین مورد نقض حقوق در این حوزه در ماه آوریل روی داده و بیشترین نزول گزارشگری نیز در ماه سپتامبر گزارش شده است.

اقلیت های دینی و مذهبی

در این رسته در طی یک سال گذشته ۹۷ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۹۰ شهروند بازداشت شدند، ۹ مورد ضرب و شتم، ۳ مورد پلمپ اماکن مذهبی، ۱۹۵ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های مذهبی، ۴۹ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۴۹ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است.
۵۲ نفر از اقلیت های مذهبی از سوی نهادهای قضایی مجموعا به ۴۹۶۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
از مجموع ۹۵ گزارش استخراج شده در این حوزه ۹۷ مورد نقض حقوق اقلیت های مذهبی برای دستکم ۷۹۵۵ نفر به ثبت رسیده است.
در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با ۳۸٪ سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند و به ترتیب اهل سنت با ۳۶٪، دراویش با ۸٪، مسیحیان با ۱۰٪ ، اهل حق با ۶٪ در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار می گیرند. قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر” دسته بندی شده است به گزارشاتی اطلاق شده است که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در یک دسته بندی دینی قرار نمی گیرد.
در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۲۸٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، با اینحال صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی با ۲۴٪ افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق مذهبی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۲۲٪ کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در می و بیشترین نزول در فوریه گزارش شده است.

اندیشه و بیان

در رسته اندیشه و بیان در طی سال ۲۰۱۶ تعداد ۵۶۱ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۱۵۵ مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی برای سایت ها گزارش شده است، ۲۵ مورد توقیف نشریه، ۳ مورد اختلال تعمدی در شبکه اینترنت،۲۴۲ نفر دستگیر شده ،۲۱۵ مورد ضرب و شتم، ۳۶ مورد تهدید و ارعاب، ۳۳۵ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال ۲۰۱۶ در این حوزه، ۲۱۷ نفر از سوی مراجع قضایی به ۶۳۸۰ ماه حبس تعزیری، ۴۳۲۲ ماه حبس تعلیقی،۱۵۰ میلیارد ۸۵۷ ملیون و۶۰۰ هزار ریـال جریمه نقدی، ۱۲۹۲۲ ضربه شلاق و۱۳۵ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
هم چنین ۲۷۰۵۵ مورد جمع آوری ماهواره نیز از سوی گزارشگران و رسانه های دولتی گزارش و ثبت شده است. از مجموع ۵۶۱ گزارش استخراج شده در این حوزه ۵۷۴ مورد نقض حقوق بشر حداقل برای۹۷۶۷ نفر به ثبت رسیده است.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۲۲۲٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است، با اینحال صدور احکام از سوی دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده با ۱۸٪ کاهش همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر، این رسته نسبت به سال قبل ۱۸٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آگوست و بیشترین نزول در ژانویه گزارش شده است.

اصناف

در حقوق سندیکایی، اتحادیه ها و اصناف در سال ۲۰۱۶ تعداد ۸۷ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعا ۴۵ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱ مورد محاکمه فعالین حقوق صنفی، ۵۸۳۷ مورد پلمپ اماکن و ۴ مورد ممانعت از فعالیت تشکلات، گزارش شده است. همچنین در این رسته ۵ تن از سوی دستگاه قضایی به ۱۹۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. ۸۷ مورد گزارش در کل در این رسته گردآوری شده است که شامل۹۷ مورد نقض حقوق بشر برای۱۱۶۱۰ نفر محسوب می شود.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۵۸٪ نسبت به سال ۲۰۱۵۵ افزایش داشته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۶۶٪ همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اصناف بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۴۶۶٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و می و بیشترین نزول در مارچ گزارش شده است.

حقوق آکادمیک

در رسته حقوق آکادمیک در سال ۲۰۱۶ ، ۴۷ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که در مجموع شامل ۳۹ مورد بازداشت دانشجو، ۱۶۹ مورد احضار به کمیته های انضباطی، ۷ مورد اخراج و یا محرومیت از تحصیل را شاهد بودیم. در این رسته در سال ۲۰۱۶ دستکم ۱ دانشــجو از ســوی دستگاه قضایی کشور به ۲۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شد. مجموماً از ۴۵ گزارش گردآوری شده ۱۷ مورد نقض حقوق تحصیلی و اکادمیک برای ۱۶۱۹ نفر به ثبت رسیده است.
در حــوزه حقــوق آکادمیک، بازداشت دانشجویان ۹۰۰٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۱۰۰ ٪ همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق دانشجویی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۳۶۶٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه درسپتامبر و بیشترین نزول در فوریه گزارش شده است.

حق حیات (اعدام)

در رسته حق حیات، در سال ۲۰۱۶ تعداد ۳۰۰ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۴۵۷ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۰۸ نفر می باشد که از این تعداد ۳۲ نفر در ملاء عام اعدام شدند که از میان هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۵۰۰ نفر از ایشان مرد یا با جنسیت نامشخص و ۸ تن زن بوده اند.
بر اساس این گزارش ۵۹٪ اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند. ۲۷۷٪ به اتهام قتل، ۶٪ به اتهام تجاوز به عنف و ۴% به اتهامات امنیتی-سیاسی در ایران اعدام شدند.
مجموماً از ۳۰۰ گزارش گردآوری شده ۳۰۱ مورد نقض حقوق برای ۹۷۱۱ شهروند به ثبت رسیده است.
  • در بررسی صدور و اجرای حکم اعدام در دادگاه های مختلف کشور بر اساس جرم، جرایم مربوط به مواد مخدر با ۵۹٪ در صدر و قتل با ۲۷٪ در رده بعدی قرار دارد.
  • استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با ۳۲٪ در صدر و استان آذربایجان غربی با ۱۲٪ در رده دوم و خراسان رضوی با ۸٪ در رده سوم لیست استانهای اجرا کننده حکم اعدام در کشور قرار دارند.
  • زندان رجایی شهر کرج و زندان مرکزی ارومیه در صدر اجرای اعدام در کشور قرار دارند.
  • بر اساس آمارهای ارایه شده ۶٪ اعدام ها در ملاء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است.
  • ۲٪ از اعدام شدگان زن بوده اند، ۶۲٪ اعدام شدگان مرد بوده اند و جنسیت ۳۶٪ اعدام شدگان نامعلوم است. اعدام زنان تقریبا دوبرابر نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش پیدا کرده است.
  • استان فارس با ۲۳٪ سهم در اجرای احکام اعدام در ملاعام برای سومین سال متوالی در صدر تمام کشور قرار دارد
  • در سال گذشته ۸۱٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های جمعی اعدام شده اند.
در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۱۵ دستکم ۲۲٪ کاهش داشته است، هم چنین صدور احکام اعدام نیز با کاهش ۱۴٪ همراه بوده است. تعداد اعدام ها در ملاء عام ۲۰٪ نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش داشته است.
در مقایسه ماهانه صدور و اجرای حکم اعدام بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۴٪کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آگوست و بیشترین نزول در فوریه و مارچ گزارش شده است.

حقوق فرهنگی

در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته ۹۶ گزارش نقض حقوق بشر از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است که طی آن جمعاً ۱ تن دستگیر شده و ۲ تن از سوی دستگاه قضایی به ۱۰۸ ماه حبس تعزیری ، ۱۲ ماه حبس تعلیقی و ۴۰۰ میلیون ریا ل محکوم شدند، ممانعت از نشر ۸۳۴ اثر فرهنگی نیز گزارش شده است. هم چنین ۳۰ نفر از شرکت در سخنرانی یا اجرای کنسرت منع شدند ، ۴ مکان تاریخی تخریب شده و ۲ مکان نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته و در آستانه تخریب قرار دارند. در کل در این رسته از ۹۶ گزارش مورد بررسی قرار گرفته ۸۶ مورد نقض حقوق برای دست کم ۹۱۸ نفر استخراج شده است.
در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ۱۰۰٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است، هم چنین هیچ صدور احکام قضایی علیه فعالان فرهنگی نیز رشد ۱۰۰٪ نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد.
نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۴۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در ژانویه٪ و بیشترین نزول در نوامبرگزارش شده است.

حقوق کارگری

در این رسته در سال ۲۰۱۶ میلادی ۶۳۷ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۱۱۸ تن دستگیر شدند، ۱۴۸۱۳ کارگـر از کـار اخــراج یا تعدیل شده اند، گزارشات عقب افتادن مجموعاً حقوق ۸۱۰ ماه کارگران نیز مستند شده است.
در طی سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۱۱۷۸۷۰ مورد نفر بیکار ی ، ۷۸۰۲ تن در ســـوانح کاری کشته شده اند، ۹۸۹۹ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ۱۱۷۳۸۶ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران گزارش شده است، ۴۳۲۴ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، ۵۳ فعال کارگری نیز به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. در مجموع ۶۰ فعال کارگری از سوی دستگاه قضایی به۹۶۲ ماه حبس تعزیری، ۶۴ ماه حبس تعلیقی و۲۷۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند. جمع کل گزارشات گردآوری شده این حوزه۶۳۷ گزارش بوده است که ۹۰۵۲ مورد نقض حقوق برای ۱۶۷۹۸۳ نفر به ثبت رسیده است.
در حـوزه کارگری بازداشت شهروندان ۸۸٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۵۲٪ همراه بوده است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگری بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۶۰٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در می و بیشترین نزول در مارچ گزارش شده است.

حقوق کودکان

در این رسته در سال ۲۰۱۶ میلادی از مجموع ۲۲۸ گزارشی که توسط واحـد آمار گردآوری شـد جمعاً ۱۳۶۲۱ مورد کودک آزاری، ۳۲ مورد فروش و قـاچاق کودک، ۱۵ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودک،۱۵۵۹۰۲ مورد سـوء تغذیه کودکان، ۹۸۲۳مورد کودک مشغول به کار،۳۹۵۴۳۶ مورد کودکان محروم از تحصیل را در برگرفته است. در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۲۲۸ مورد بوده است که طی آن ۱۷۳ مورد نقض حقوق بشر برای ۶۸۹۵۴ نفر برآورد شده است.
در حـوزه کودکان، بازداشــت فعالین این حوزه نسبت به سال قبل از آن ثابت مانده است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز بدون تغییر بوده است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۵۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و بیشترین نزول در ماه دسامبر گزارش شده است.

زنان

در رسته حقوق زنان در سال۲۰۱۶ میلادی ۱۶۳ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۱ مورد بازداشت فعال حوزه زنان و ۳۶۵۱ نفر بـــــه دلیل نوع پوشش، بازداشت و یا مورد تذکر قرار گرفتند، دست کم ۶۵۹۶۴ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند، دست کم ۱۸ مورد اسیدپاشی، ۴۱ مورد قتل ناموسی و ۱ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.
در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۱۶۳ گزارش بوده است که شامل ۱۲۸۸ مورد نقض حقوق زنان برای دستکم ۳۹۲۹۷ تن بوده است.
در حـــوزه زنان بازداشـــت فعالین ۸۶٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس برای هیچ فعال حقوق زنانی از سوی دستگاه قضایی همچون سال ۲۰۱۵ گزارش نشده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۶۴۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و بیشترین نزول در دسامبر گزارش شده است.

زندانیان

در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۱۶ ، ۶۵۷ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعـــــاً ۵۵ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۲۰۸ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۳۱۴ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۵۵ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۱۳۱ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۴۶۷ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان، ۱۳ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۶ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۶۳۳۳ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب گردآوری شده است. هم چنین در حوزه حقوق متهمین نیز ۲۵۲ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا بازداشـت شــدگان، ۲۴۴ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان، ۳ مورد شکنجه بازداشت شدگان، ۱ مورد نگهداری متهم در کنار محکومین، ۵ مورد نگهداری بازداشت شدگان در انفرادی گردآوری شده است.
در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۶۵۷ مورد بوده است که شامل۸۴۵۵ مورد نقض حقوق زندانیان برای ۸۴۹۱ نفر بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و بیشترین نزول در سپتامبر گزارش شده است.

محکومیت ها

در طی یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۳۵۰۱ ماه حبـــس تعزیری و۷۷۲ ماه حبس تعلیقی نموده اند که از این مقدار، حوزه اصناف ۱۹۵ ماه حبس تعزیری ، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۹۹۶ ماه حبس تعزیری ،۲۷۶ ماه حبس تعلیقی ، اقلیت های مذهبی ۴۹۶۸ ماه حبس تعزیری ، اندیشه و بیان ۶۳۸۰ ماه حبس تعزیری، ۴۳۲ ماه حبس تعلیقی ، کارگری ۹۶۲ ماه حبس تعزیری، ۶۴ ماه حبس تعلیقی را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام موردی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود. )
هم چنین این شهروندان به ۱۵۱ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریـال جریمه نقدی و ۱۹۵۸۷ ضربه شلاق محکوم شدند.
در طی سال ۲۰۱۶ محکومیت فعالین و شهروندان افزایشی ۲۰۰ ٪ داشته است. بر این اساس در حوزه کارگری محکومیت فعالین کارگری ۱۸٪ ، در حوزه اقلیت های مذهبی ۶۴٪، اقلیت های قومی ۹۸ ٪ و در حوزه صنفی ۱۰۰ افزایش و در حوزه اندیشه و بیان ۸٪ کاهش وجود داشته است. در مقایسه ماهانه محکومین دادگاه های انقلاب بر اساس تعداد نفرات در سال ۲۰۱۶ بیشترین صعود در این حوزه در ژوئن و بیشترین نزول در آگوست گزارش شده است.

بازداشت ها

در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی۲۴۶۷ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی یا سیاسی بازداشت نموده اند.
در این رابطه، اصناف ۴۵ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۳۶۶ مورد، اقلیت مذهبی ۹۰ مورد، اندیشه و بیان  ۱۸۰۷ مورد، دانشجویان ۳۹ مورد، حوزه فرهنگی ۱ مورد، زنان ۱ مورد و کارگران ۱۱۸ مورد را شامل می شوند.
در طی سال ۲۰۱۶ بازداشت فعالین و شهروندان ۴۸٪ افزایش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی ۸٪، حوزه فرهنگی ۱۰۰ ٪، حوزه صنفی ۵۸٪، دانشجویان ۹۰٪، کارگری ۹۲٪ و حوزه اندیشه و بیان با ۶۶ ٪ افزایش گزارش شده است، با این حال دست کم ۸ درصد کاهش بازداشت در حوزه اقلیت های مذهبی در سال ۲۰۱۶ مستند شده.
در مقایسه ماهانه بازداشت ها بر اساس تعداد بازداشت شدگان در سال ۲۰۱۵۵ بیشترین صعود در این حوزه در آگوست و بیشترین نزول در آوریل و دسامبر گزارش شده است.