نیروهای ویژه #سپاه با محاصره محوطه #ساختمان_پلاسکو کلیه نیروهای مردمی را که از سوی آتش نشانی جهت آوار برداری و برش آهن آلات دعوت شده بودند اخراج نموده و ادامه عملیات را راسا برعهده گرفته اند..

 

با رسیدن آوار برداری خرابیهای حاصل از #انفجار به مراحل پایانی و امکان پی بردن نیروهای #آتشنشانی و #مردمی به علل تخریب ساختمان و امکان درز اطلاعات حاصله به جامعه، #سپاه کنترل کامل محوطه را بر عهده گرفته و عملیات را با نیروهای امداد #بسیج و #سپاه ادامه میدهند..

طبق اخبار واصله بعد از ظهر 3 بهمن نیروهایی از #آتشنشانی_صباشهر بصورت داوطلب به محل حادثه رفته بودند که از ورودشان به محوطه جلوگیری شده است..

کلیه ماشین آلات از قبیل لودر و کامیون و جرثقیل اشخاص حقیقی و مردمی را از محوطه خارج کرده اند..

حتی نیروهای انتظامی(ناجا) که امنیت و برقراری نظم محوطه را بر عهده داشته اند از آنجا خارج کرده اند و نیروهای باقیمانده ناجا نیز از سرداران #سپاه میباشند

یکی از رستوران دارهای حوالی پاساژ که برای نیروهای امدادی و آتشنشانی جهت صرف شام غذاهای بسته بندی شده تهیه نموده و به انجا برده بود با ممانعت نیروهای ویژه #سپاه مجبور به برگرداندن غذاها شده است.