مرگ یک دربند در اوین و سرما دادن عمدی زندانیان سیاسی در رجایی شهر :

امروز صبح با وجود وضعیت وخیم سعید نوهی در زندان اوین آنقدر به بیمارستان نفرستادندش تافوت کرد ودررجایی شهر بند 10 ،سهیل بابادی ،بهنام ابر اهیم زاده و فراحی شاندیز ،3 دربند سیاسی از شدت سرما تمام روز زیر پتو هستند !
امروز صبح ساعت ۹ یک زندانی به نام سعید نوهی از بند ۷ زندان اوین دچار حمله قلبی میشود، و بقیه زندانیان او را به بهداری هفت زندان که بین بندهای ۷ و ۸ قرار دارد، انتقال میدهند، پزشک معالج در بهداری زندان فقط به دادن یک زیر زبان! به بیمار بسنده میکند و هرچه زندانیان همراه سعی میکنند، موفق نمیشوند که دکتر بهداری را متقاعد کنند تا جهت اتتقال بیمار به بیمارستانهای خارج از زندان اقدام کنند، و در نهایت با بیرون کردن زندانیان همراه از بهداری، سعید نوهی را در بهداری زندان نگهداری میکنند. و نهایتا در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه ظهر امروز، از طریق افسر نگهبانی به هم اتاقی های بیمار خبر میرسد که وسایل های سعید نوهی را جمع کرده و تحویل افسرنگهبانی دهند، چرا که این زندانی فوت شده است!

به همین راحتی!

این اخبار را یکی از زندانیانی که همراه زندانی فوت شده به بهداری مراجعه کرده بود و البته نخواست که نامش فاش شود، دقایقی پیش مخابره کرد.

و این تازه زندان بین المللی ماست که بقول خودشان دارای استانداردهای بین المللی میباشد.

از زندان رجایی شهر هم خبر میرسد که در بند ۱۰ این زندان، و در این های سرد، بیش از ۴ روز است که سیستم گرمایشی از کار افتاده و زندانیان آن بند و از جمله چند زندانی سیاسی نظیر بهنام ابراهیم زاده و سهیل بابادی و مهدی فراحی شاندیز هم در آن بند قرار دارند، از سرما پتو بخود پیچانده و در اتاق ها نشسته اند! و در حالیکه بارها به نزد آقای گرامی، رییس بند ۱۰ مراجعه کرده اند و خواستار تعمیر و راه اندازی سیستم گرمایشی شده اند، در جواب شنیده اند که بعضی قطعات خراب شده است و زندان پول و بودجه کافی برای تعمیر آنها را ندارد!

به این میگویند مملکت گل و بلبل که در آن سگ میزند و گربه میرقصد.