بیست نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند

اعدام
هر بار که احساس کنند، ممکنست حرکتی ، اعتراضی و یا بروز علنی خشم و نفرتی در جامعه دیده شود، تعدادی اسیر را اعدام میکنند. اسرای مردم، اسرای زحمتکشان و مردم تحت ستم را که سالهای سال به گروگان گرفته و زندانی کرده اند، به راحتی آب خوردن میکشند. در مقابل این قتل عمد دسته جمعی ٢٠ نفر از جوانان زندانی در ایران، بی بی سی و رادیو فردا غوغا نمیکنند، حتی خبرش را درج نمیکنند این جزیی انتگره از سیستمی است که با قتل سر پا مانده است و رسانه های آن چنانی و مفسرین این چنینی در این موارد خفقان میگیرند و هیچ نمیگویند ، کشتار انسانها شاید ساده ترین کار حاکمین جنایت پیشه ایرانی است، از این همه جنایت چه باک که آنها میتوانند فردا کمی از حقوق بشر گفته و منشور شهروندی بنویسند و این رسانه ها با شخصتیهای کرایه ای خود راه می افتند و اندر فواید حقوق بشر ملاها مینویسند و کارشناس دعوت میکنند و وراجی میکنند. اعدام حربه مهم در دست این حکومت برای ساکت کردن همه است و همواره باید به آن اعتراض کرد. کجا هستند خیل طرفداران حکومت اسلامی که با هر کمپینی علیه اعدام گفتند، که این کمپین ها دفاع از قاتل است و یا حکومت را جری تر میکند که بیشتر بکشد پس ساکت باشیم، می بینید که در هر حالتی میکشند، در حالت سکوت معترضین راحت تر و بیشتر میکشند. پس باید بپا خاست و اعتراض کرد و مانع این خونریزی ها شد. مینا احدیبیست نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند

دستگاه قضایی ایران ۲۰ نفر را به اتهامات مختلف در زندان‌های رجایی‌شهر، کرج، قزوین و کرمان اعدام کرد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی طی امروز و روز گذشته ۲۰ نفر در زندان های رجایی شهر، کرج، قزوین و کرمان ایران به اتهاماتی؛ از قبیل “جرائم مواد مخدر، سرقت مسلحانه و قتل” اعدام شدند.

به گزارش دادگستری قزوین، صبح امروز دو نفر به اسامی اکبر.ک ۳۶ ساله و مرتضی.ح به جرایمی در رابطه با مواد مخدر اعدام شدند. شمس الدین.ر نیز صبح امروز یکشنبه در زندان شهاب کرمان اعدام شد.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران «هرانا»، سحرگاه دیروز، دست‌کم ۱۶ زندانی در دو زندان رجایی شهر و کرج به دار آویخته شدند.

همچنین روز پنجشنبه، یک زندانی در زندان مرکزی همدان با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شد. این زندانی ۳۷ ساله بابک اصغری فرزند هوشنگ نام داشته و اهل قروه استان کردستان بوده است.
مینا احدی

 

2 Fotos