قطع انگشتان دست دو زندانی در ارومیه


26 دسامبر زندان مرکزی ارومیه, قطع دست, فرامرز بی غم, مجید بی غم

سازمان حقوق بشر ایران اجرای احکام غیر انسانی را به شدت محکوم کرده و خواستار محکومیت بین المللی برای جلوگیری از تکرار اجرای چنین مجازات‌هایی در ایران است
بیشتر بخوانید

قطع دست یک زندانی در ملایر
قطع انگشتان دست دو زندانی در ارومیه
حقوق بشر ایران، ۶ دی ماه ۱۳۹۵: صبح روز یکشنبه که در اکثر کشورهای جهان جشن‌های مربوط به کریسمس برگزار می‌شد ۴ انگشت دستان راست دو زندانی با اتهام سرقت در زندان ارومیه قطع شد.
بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز یکشنبه ۵ دی ماه ۴ انگشت دستان راست دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه (دریا) به اتهام سرقت قطع شد.
این دو زندانی که نسبت برادری با هم دارند “فرامرز و مجید بی‌غم” نام داشته و در سال ۱۳۹۰ به اتهام سرقت بازداشت و به قطع دست و رد مال محکوم شده بودند.
در هنگام اجرای این حکم به دستور دادستان ارومیه زندانیانی که اتهام مشابه داشتند جهت آنچه «درس عبرت» عنوان شد به محل اجرای حکم آورده شده و شاهد قطع انگشتان دست این دو زندانی بودند.
این دو زندانی پس از اجرای حکم برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.
سازمان حقوق بشر ایران اجرای احکام غیر انسانی را به شدت محکوم کرده و خواستار محکومیت بین المللی برای جلوگیری از تکرار اجرای چنین مجازات‌هایی در ایران است.