سلیمان پیروتی زنداني كورد سني مذهب پس از دوبار سکته قلبی قادر به تحمل کیفر نیست

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام ٫زندانی عقیدتی سلیمان پیروتی؛ در وضعیت نامناسبی در بند ۷ سالن ۲۱ زندان رجایی شهر زندانی است.این زندانی عقیدتی اهل سنت تا کنون دوبار در زندان سکته قلبی کرده و نیمی از بدن وی نیمه فلج شده است. شنوایی یکی از گوشهای وی بشدت کاهش پیدا کرده و پاهای او از کار افتاده است. این زندانی با ویلچر به کمک همبندان خود کارهای فردی و بهداشتی خود را حل و فصل می کند.
مسئولین زندان هیچگونه رسیدگی پزشکی و قضایی به وضعیت وی نمی کنند. این زندانی قادر به تحمل کیفر نیست و همچنین خانواده وی که از راه دور برای ملاقات او مراجعه می کنند٫توانایی پیگیری وضعیت فرزندشان را ندارند.
لازم به یادآوری است که سلیمان پیروتی از حدود ۲۵ ماه پیش با حکم ۵ سال حبس در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود. تاکنون از مرخصی، عفو و آزادی مشروط وی ممانعت بعمل آمده است.
پیروتی در ماه گذشته برای دومین بار دچار حمله قلبی شد. اما به جای مداوا در بیمارستان با نام داعشی توسط مامورین زندان و نفرات ناشناس مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفت.