برنامه روز يکشنبه 16 اکتبر 2016 برابر با 25 مهر ماه 1395

سخنان مانی در مورد کپين لگام + سخنان جناب صنم راد در مورد نشست لوزان  و جنگ

گفتگو با جناب اميد عليشناس فعال حقوق بشر مدنی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.