مهوش ثابت ( شهریاری) پس از پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز دقایقی پیش در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۹۵ مهوش ثابت شهریاری پس از ده روز مرخصی به زندان اوین بازگشت.
بنابر گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز مهوش ثابت یکی از مدیران جامعه بهایی ایران پس از ۹ سال به مرخصی ۴ روزه آمده که پس از تمدید به ۶ روز و با پیگیری خانواده وی دوران مرخصی این شهروند بهایی به ۱۰ روز به طول انجامید و وی دقایقی پیش جهت گذراندن ادامه دوران محکومت خودبه زندان منتقل شد.
پیشتر مهوش ثابت شهریاری در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۵ پس از گذشت بیش از ۹ سال برای اولین به مرخصی آمده بود.

Bild zeigt 1 Person , Personen, die lachen , Text