دهمین روز از اعتصاب غذای فعال ملی رسول رضوی در زندان تبریز

۲۲۷۹۳_l16x9

رسول رضوی، فعال ملی-مدنی آزربایجان که در اعتراض به احکام غیرقانونی علیه وی دست به اعتصاب غذا زده است، در دهمین روز اعتصاب غذا به سر می‌برد. وی از ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۵ با انتشار یک فایل صوتی شروع اعتصاب غذای خود را اعلام کرده بود.

رسول رضوی در این فایل صوتی گفته است: در اعتراض به بی‌عدالتی‌ها چند ماه پیش (اردیبهشت ۹۵) دست به اعتصاب زده بودم که با دخالت ریش سفیدان حرکت ملی آزربایجان و خانواده ام و از طرف دیگر قول و قرارهای مقامات قضایی اعتصاب بیست و هشت روزه ام را شکستم که تا به حال هیچ اقدامی در مورد “حکم های غیرقانونی” صورت نگرفته است.

وی اضافه کرده است: از ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۵ دست به اعتصاب غذا میزنم چون راهی جز این در اعتراض به این ظلم ها و نا عدالتی ها برایم باقی نمانده است.

رسول رضوی از فعالین شناخته شده حرکت ملی آزربایجان در جریان اعتراضات ضدنژادپرستی ۱۸ آبان ۹۴ علیه برنامه فتیله در تبریز دستگیر شد.

قاضی پرونده قبلی ایشان در مورد دستگیری وی در جریان “اعتراض به دولت کمونیستی چین به دلیل کشتار تورکان اویغور” طی حکم غیابی حکم ۱ سال زندان برای وی صادر کرد.

حکم یک‌سال حبس برای رسول رضوی به‌صورت غیابی صادر شده و این فعال به دلیل حبس، اجازه حضور در دادگاه را نداشت. در دادگاه مذکور دو تن دیگر که در همان اعتراضات بازداشت شده بودند، تبرئه گردیدند.

وی همچنین در آذرماه ۹۲ نیز بازداشت شده بود و تیر ماه سال ۹۳ باقرپور رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز رسول رضوی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم نموده بود.