آمنه عیسی زاده 21 ساله شهروند اهل سنت بلوچ آزاد کنید

آمنه عیسی زاده 21 ساله شهروند اهل سنت بلوچ اهل روستای خرگوشی شهرستان سیریک به اتهام انتقاد از مراسم مذهبی ایام محرم در شبکه های اجتماعی 19 مهر بازداشت شد و خانواده از وضعیت وی بی اطلاع اند