آزار و اذیت زندانیان اندرزگاه ۱۰ زندان رجایی شهر

آزار و اذیت زندانیان اندرزگاه ۱۰ زندان رجایی شهر
 روزجمعه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۵ در پی آزار و اذیت زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی سالن ۳۲ اندرزگاه ۱۰ زندان رجایی شهر توسط پاسدار بند، ترکاشوند زندانیان این سالن بر علیه وی شورش کردند.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ طی درگیری های صورت گرفته مهدی فراحی شاندیز شروع به شعار دادن بر علیه مسئولین زندان و جمهوری اسلامی کرده و سایر زندانیان هم به پیروی از وی شعار دادند و سپس همه زندانیان به زیر هشت منتقل شدند.
طبق گزارشات رسیده مسئولین زندان، زندانیان را تهدید به پرونده سازی و ضرب و شتم در آینده کردند و به آنها گفته شده تا زمانی که در زندان هستید امنیت نخواهید داشت و این تازه اول کار است