ماهنامه “بیست ساله ها” به اتهام تبلیغ علیه نظام مجرم شناخته شد

دادگاه مطبوعات
دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت که ماهنامه “بیست ساله ها” به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد. همزمان روزنامه شرق و روزنامه ورزشی گل از اتهامات وارد تبرئه شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی اکبر کساییان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به دادگاه مطبوعات امروز اظهار داشت: امروز (یکشنبه) دادگاه مطبوعات به منظور رسیدگی به اتهامات روزنامه ورزشی گل و روزنامه شرق و ماهنامه “بیست ساله ها” در شعبه ۶دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.
وی افزود: روزنامه ورزشی “گل” به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته نشد.
دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: روزنامه شرق به اتهام تهمت و نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.
کساییان بیان داشت: ماهنامه “بیست ساله ها” به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ به نفع گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران و نشر مطالب خلاف موازین اسلامی به اتفاق آرا مجرم شناخته شد.
وی در پایان تاکید کرد: ضمنا هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران این ماهنامه را به اتفاق آرا مستحق تخفیف ندانست.