سحر بهشتی به همراه همسرش بازداشت شد

 

در پی برگزاری مراسم زادروز زنده یاد «ستار بهشتی» در روز جاری « سحر بهشتی» خواهر او به همراه همسرش از سوی مامورین امنیتی بازداشت شدند. مامورین امنیتی تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی در این مراسم از جمله « شهناز کریم بیگی» مادر مصطفی کریم بیگی را نیز تهدید به بازداشت کرده بودند.

مامورین امنیتی با تهدید تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی که در این مراسم حضور داشتند قصد بازداشت آنها را داشتند.

یک منبع آگاه طی گفتگویی با کمپین گفته است « سحر بهشتی» خواهر زنده یاد «ستار بهشتی» به همراه همسرش بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده اند.

تا کنون از علت بازداشت ، اتهامات انتسابی و محل نگهداری آنان اطلاع دقیقی در دست نیست.

Bild zeigt 2 Personen