بازگشت شیدا تأیید به زندان بابل در پی عدم تمدید مرخصی

شیدا تایید

شیدا تأیید، شهروندبهایی، با پایان مرخصی ۱۰ روزه، به زندان بابل بازگشت.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شیدا تأیید، شهروندبهایی که پیش تر از تاریخ ۲۰ مردادماه به مرخصی آمده بود، با پابان دوران مرخصی و عدم تمدید آن از سوی مسئولین، روز پنجشنبه ۲۸ مردادماه به زندان بابل بازگشت.

شیدا تایید، شهروندبهایی اهل شهرستان نور، در بهمن ماه ۱۳۹۱ بازداشت و پس از چندین روز بازجویی در اسفندماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه از زندان آزاد گردید.

محکومیت وی به یک سال حبس تعزیری در سال ۱۳۹۴ صادر و طی روز پنجشنبه سوم تیر ماه ۱۳۹۵ به اجرا در آمده است.

Reza Amiri